30 Nov 2023
Matthew McClymont

For those about to regenerate…

"Hei whakamārama i te whakapau kaha, hei arahi i te ara whakamua."

"Illuminate the past to guide the future."